Regeneracja

W porównaniu z naszymi konkurentami z USA i Chin posiadamy dużą przewagę konkurencyjną, zarówno pod względem ceny, jak i aspektów środowiskowych, ze względu na centralne położenie zakładów firmy Gryfskand w Europie. Jesteśmy w stanie regenerować granulowany węgiel aktywny (GAC), i dzięki temu redukować ogólny wpływ na środowisko.

Ekonomiczna wykonalność wykorzystania granulowanego węgla aktywnego (GAC) do eliminacji zanieczyszczeń organicznych z przemysłowych i komunalnych instalacji ściekowych zależy od jego recyklingu podczas wielokrotnych cykli adsorpcji i regeneracji. W firmie Gryfskand wykorzystujemy cieplną metodę regeneracji węgla GAC, która generuje straty węgla rzędu 5-10 procent na skutek utleniania i tarcia. Kiedy filtr jest zanieczyszczony, węgiel GAC jest z niego odzyskiwany i ponownie aktywowany w naszym zakładzie reaktywacji w Hajnówce. Po regeneracji dodawany jest świeży węgiel w celu uzupełnienia ubytków. Oznacza to, że koszty ekonomiczne i ekologiczne są dużo niższe niż u naszych zagranicznych konkurentów. W połączeniu z faktem, że w naszym procesie produkcji nie wykorzystujemy żadnych paliw kopalnych powoduje to, że Gryfskand jest niezwykle "zieloną" i konkurencyjną alternatywą.

green.jpg