DNV/DIN plus

Parametry DNV
Norma DNV certyfikuje zarówno jakość końcowego produktu, jak i przebieg procesu produkcji. Norma ta posiada najbardziej wymagające parametry spośród wszystkich norm. 
                                               Węgiel drzewny          Brykiety
Zawartość węgla (C-fix):              > 83 %                    65 %
Zawartość popiołu:                       < 4 %                      < 15 %
Zawartość wody:                           < 8 %                      < 8 %
Części lotne:                                 < 13 %                    Max 20 %

Granulacja
0 - 10 mm                       Max 7 %
0 - 20 mm                       Max 20 %
20 - 80 mm                     Min 80 %
> 80 mm                         Max 10 %

Parametry DINplus
Norma ta certyfikuje produkt końcowy i oznacza spełnienie wysokich standardów europejskich.
                                                Węgiel drzewny            Brykiety
Zawartość węgla:                           > 80 %                      > 65 %
Zawartość popiołu:                        < 4 %                        < 15 %
Zawartość wody:                           < 8 %                         < 8 %
Części lotne:

Granulacja

0 - 10 mm                    Max 6 %
0 - 20 mm                    Max 20 %
20 - 80 mm                  Min 80 %