Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka jest różnica między brykietami produkowanymi z drewna a brykietami z mineralnych kopalin? 
Po pierwsze, ogólna charakterystyka grillowania brykietów z drewna jest lepsza niż w przypadku brykietów mineralnych. Te ostatnie są trudne do rozpalenia i wytwarzają chemiczny zapach, który jest nieprzyjemny dla klienta. Po drugie, brykiety z drewna są lepsze dla środowiska. Brykiety mineralne są produkowane z węgla kamiennego i innych minerałów kopalnych, które przyczyniają się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych.

2. Dlaczego wysoka zawartość węgla pierwiastkowego (C-fix) jest tak istotna? 
Czysty węgiel pierwiastkowy (C-fix) to właśnie substancja, na której rzeczywiście odbywa się grillowanie. Wysoki poziom czystego węgla (C-fix) oznacza lepszą charakterystykę grillowania. Jakość węgla drzewnego jest bezpośrednio związana z poziomem zawartości czystego węgla – im wyższa zawartość węgla, tym lepszy węgiel drzewny.

3. Dlaczego granulacja ma znaczenie? 
Dobra mieszanka granulacji jest niezbędna dla zapewnienia długiego i równomiernego żaru. Małe kawałki służą do szybkiego rozpalania, a duże zapewniają dłuższy czas żarzenia.

4. Dlaczego ważny jest certyfikat FSC? 
FSC®(FSC-C011554) zajmuje się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na świecie  i pomaga zachować lasy dla przyszłych pokoleń. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fsc.org.

5. Jaka jest różnica między DINplus/DNV a innymi normami? 
Normy DINplus i DNV mają wyższe parametry niż większość innych, często stosowanych norm europejskich. Norma DNV ma najwyższe parametry na rynku. Certyfikuje ona również cały proces produkcji, a nie tylko produkt końcowy.

6. Dlaczego powinno się unikać wysokiej zawartości popiołu w brykietach? 
Wysoka zawartość popiołu oznacza obecność dużych ilości piasku, minerałów, węgla brunatnego i innych substancji niepożądanych. Substancje te pogarszają charakterystykę grillowania na różne sposoby, np. powodując powstawanie nieprzyjemnego dymu, trudności z rozpalaniem i krótszy czas żarzenia.

7. Czy powinno się kupować węgiel drzewny z lasów tropikalnych? 
To zależy! Lasy tropikalne również mogą być dobrze zarządzane, ale często tak nie jest. Dewastacja lasów tropikalnych jest ogromnym problemem dla środowiska, dlatego powinno się kupować tropikalny węgiel drzewny tylko wtedy, gdy mamy pewność co do jego pochodzenia. Węgiel produkowany w krajach rozwijających się jest wytwarzany w prymitywnych piecach (mielerzach), co powoduje znacząco niższy poziom jakości w porównaniu z węglem drzewnym pochodzącym z produkcji przemysłowej.

8. Czy grillowanie wpływa na poziom CO2 w atmosferze? 
Węgiel drzewny jest naturalnym biopaliwem wyprodukowanym z drewna, i nie przyczynia się zwiększenia poziomów CO2. Jednak jeżeli producent wykorzystuje paliwa kopalne (ropę i gaz) w procesie produkcji, wówczas powoduje to zwiększoną emisję dwutlenku węgla.

9. Czym są ciała lotne? 
Ciała lotne to gazy znajdujące się w drewnie. Wysoka zawartość ciał lotnych w węglu drzewnym powoduje powstawanie płomieni i większych ilości dymu. W nowoczesnym procesie produkcji węgla drzewnego gazy te są wypalane, co pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu zawartości czystego węgla pierwiastkowego (C-fix).

10. Jaka jest różnica między węglem drzewnym z produkcji przemysłowej (ACD) a węglem z prymitywnych pieców? 
Zakłady produkcji węgla drzewnego na skalę przemysłową pozwalają na osiągnięcie wyższego i bardziej stałego poziomu jakości. Jedną z najważniejszych cech węgla drzewnego pochodzącego z produkcji przemysłowej jest wyższy poziom zawartości czystego węgla (C-fix). W systemie ACD spalane są ciała lotne zamiast węgla pierwiastkowego. Nie tylko poprawia to jakość węgla drzewnego, ale także pozytywnie wpływa na środowisko.

Węgiel aktywny – postać węgla, która została przetworzona (aktywowana) w celu zwiększenia jej porowatości i dzięki temu uzyskania dużej powierzchni właściwej dostępnej dla celów adsorpcji i reakcji chemicznych. 
Adsorpcja – jest procesem, który występuje, kiedy roztwór gazowy lub ciekły gromadzi się na powierzchni ciała stałego lub cieczy (adsorbentu), tworząc warstwę cząsteczek lub atomów. 
BAC – węgiel aktywny biologicznie (ang. Biologically Activated Carbon) 
BOD – biologiczne zapotrzebowanie na tlen (ang. Biological Oxygen Demand)
Desorpcja – zjawisko, w którym substancja jest uwalniana z powierzchni lub poprzez powierzchnię. 
DOC – rozpuszczony węgiel organiczny (ang. Dissolved Organic Carbon)
EBCT – czas kontaktu z pustym łożem (ang. Empty Bed Contact Time) 
GAC – granulowany węgiel aktywny (ang. Granular Activated Carbon) 
Liczba jodowa – jest masą jodu (w gramach), która jest pochłaniana przez 100 gramów substancji chemicznej. Służy do pomiaru ilości mikroporów w węglu.
Makropory – największe pory w substancji 
Mezopory – średniej wielkości pory w substancji 
Mikropory – najmniejsze pory w substancji 
MTZ – strefa wymiany masy (ang. Mass Transfer Zone) 
NOM – naturalna materia organiczna (ang. Natural Organic Matter) 
PAC – sproszkowany węgiel aktywny (ang. Powder Activated Carbon)
Pestycyd – to substancja lub mieszanka substancji, wykorzystywana do niszczenia szkodników. 
Sorpcja – obejmuje zarówno absorpcję, jak i adsorpcję. 
Powierzchnia właściwa – jest miarą tego, jak dużo zewnętrznej powierzchni posiada dany obiekt. Jest ona zwykle mierzona przy pomocy metody BET i jest ogólnym terminem określającym wydajność węgla aktywnego.
Reaktywacja/regeneracja – proces, w którym węgiel odzyskuje swoje oryginalne cechy przy minimalnych stratach.