Zielona produkcja

green.jpg

Proces produkcji w firmie Gryfskand jest unikalny na wiele sposobów. W procesie produkcyjnym nie wykorzystujemy żadnych paliw kopalnych, ponieważ produkcja węgla drzewnego jest egzotermiczna. Drewno z certyfikatem FSC®(FSC-C011554) jest odnawialnym źródłem energii, i na przestrzeni lat nauczyliśmy się, jak efektywnie wykorzystywać tę energię. Produkcja węgla drzewnego jest zamkniętym naturalnym cyklem, w którym w trakcie destylacji węgla drzewnego produkowane są gazy, które są następnie mieszane z tlenem i spalane w komorze spalania. W procesie tym wytwarzana jest energia. W firmie Gryfskand posiadamy głęboką wiedzę na temat energii i wykorzystujemy ją efektywnie na wiele sposobów: do zasilania naszych biur i budynków, do produkcji brykietów, do podgrzewania wody dla naszych pracowników, do produkcji elektryczności dla potrzeb ogrzewania, itp. Nasza firma dostarcza również energię do sąsiednich przedsiębiorstw, dzięki czemu dodatkowo redukujemy zużycie paliw kopalnych.

Tree