Biopaliwa

Wraz ze wzrostem cen paliw kopalnych wzrósł popyt na pelety, i w całej Europie pojawiła się znaczący przemysł działający w tej dziedzinie. W miarę wzrostu kosztów ogrzewania przy wykorzystaniu paliw kopalnych, w roku 2003 firma Gryfskand rozpoczęła produkcję bio-peletów w zakładzie w Ińsku. Ze względu na to, że proces produkcji węgla drzewnego w firmie Gryfskand jest egzotermiczny, posiadamy nadwyżkę energii, która jest wykorzystywana do produkcji peletów. Pelety drzewne to rodzaj drewna opałowego, i przeważnie są produkowane ze sprasowanych trocin. Pelety mają niezwykle wysoką gęstość i mogą być produkowane z niewielką zawartością wilgoci, co pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności spalania. Co więcej, ich regularny kształt i niewielkie wymiary pozwalają na automatyczne podawanie z bardzo dokładną kalibracją.

pelleta.jpg

Ich wysoka gęstość pozwala również na zwarte przechowywanie i ekonomiczny transport na duże odległości. Firma Gryfskand może dostarczać pelety w 20-kilogramowych torbach, dużych workach, cysternach kołowych lub zgodnie ze specyfikacją klienta.