Produkcja

Produkcja węgla aktywnego w firmie Gryfskand jest wysoko zaawansowanym procesem, spełniającym wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe. Ponieważ w tym samym zakładzie wytwarzany jest również węgiel drzewny, którego produkcja jest procesem egzotermicznym, generującym nadmiar energii, zapotrzebowanie na paliwa kopalne w procesie produkcji jest minimalne. Podobnie jak wszystkie zakłady produkcyjne firmy Gryfskand, zakład w Hajnówce nie jest zależny od zewnętrznych nośników energii, takich jak ropa naftowa czy gaz.

Poniżej przedstawiono uproszczony przebieg procesu produkcyjnego:

production1.jpg

  • Surowiec jest kruszony na drobne kawałki w młynie.
  • Małe porcje węgla są mieszane z substancjami wiążącymi i wodą i prasowane do pożądanego cylindrycznego kształtu.
  • Uformowane pelety są suszone w celu utwardzenia powierzchni.
  • Aktywacja jest kluczowym etapem procesu produkcji. Kawałki węgla są "aktywowane" w dużych, obrotowych piecach przy pomocy dużej ilości ciepła i pary wodnej. Proces ten otwiera wewnętrzne pory w strukturze węgla i tworzy dużą wewnętrzną powierzchnię o dużej zdolności adsorpcyjnej.
  • Acid wash is applied to some products in order to reduce the ash content.
  • Depending on raw material and production process Gryfskand can produce a wide range of different products for various industrial needs.