Oczyszczanie powietrza

gaz.jpg

Zanieczyszczenie powietrza polega na wprowadzaniu do atmosfery, na skutek działalności człowieka, substancji chemicznych, cząstek stałych lub materiałów biologicznych, szkodliwych lub uciążliwych dla ludzi lub innych organizmów żywych i dla środowiska. Atmosfera to złożony, dynamiczny, naturalny układ gazowy, który jest niezbędny dla podtrzymania życia na Ziemi.

Szeroka gama węgli aktywnych firmy Gryfskand przeznaczonych do oczyszczania powietrza i gazów jest opracowana specjalnie w celu usuwania tlenków siarki, tlenków azotu, chlorków, dioksyn i innych organicznych związków lotnych, które mają negatywny wpływ na środowisko.

Główne produkty firmy Gryfskand w dziedzinie oczyszczania powietrza i gazów to:

  • AKPA-22
  • AKP-5
  • NG I
  • NG II
  • AG
  • AG-5S

Aby uzyskać więcej informacji o produktach firmy Gryfskand, skontaktuj się z nami.