FSC®

Forest Stewardship Council (FSC®)

Forest Stewardship Council (FSC®) jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą ludzi działających na rzecz promocji odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie. Certyfikat FSC®(FSC-C011554) pozwala konsumentom na całym świecie rozpoznać produkty, do których produkcji  użyto drewno pochodzące z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny. W Polsce zużywa się tylko około 70% rocznego przyrostu lasów. De facto oznacza to, że polskie lasy notują ciągły przyrost. Gdyby wszystkie lasy na całym świecie były zarządzane tak dobrze, jak lasy w Polsce, można by było zwiększyć globalną produkcję drewna o 40% bez spadku powierzchni obszarów leśnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.fsc.org