Środowisko

"Zielona produkcja"

green.jpgProces produkcji w firmie Gryfskand jest unikalny na wiele sposobów. W procesie produkcyjnym nie wykorzystujemy żadnych paliw kopalnych, ponieważ produkcja węgla drzewnego jest egzotermiczna. Drewno z certyfikatem FSC® jest odnawialnym źródłem energii, i na przestrzeni lat nauczyliśmy się, jak efektywnie wykorzystywać tę energię. Produkcja węgla drzewnego jest zamkniętym naturalnym cyklem, w którym w trakcie destylacji węgla drzewnego produkowane są gazy, które są następnie mieszane z tlenem i spalane w komorze spalania. W procesie tym wytwarzana jest energia. W firmie Gryfskand posiadamy głęboką wiedzę na temat energii i wykorzystujemy ją efektywnie na wiele sposobów: do zasilania naszych biur i budynków, do produkcji brykietów, do podgrzewania wody dla naszych pracowników, do produkcji elektryczności dla potrzeb ogrzewania, itp. Nasza firma dostarcza również energię do sąsiednich przedsiębiorstw, dzięki czemu dodatkowo redukujemy zużycie paliw kopalnych.

Tree

Forest Stewardship Council (FSC®)

Forest Stewardship Council jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą ludzi działających na rzecz promocji odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie. Certyfikat FSC®(FSC-C011554) pozwala konsumentom na całym świecie rozpoznać produkty, które wspierają rozwój odpowiedzialnej gospodarki leśnej. W Polsce zużywa się tylko około 70% rocznego przyrostu lasów. De facto oznacza to, że polskie lasy notują ciągły przyrost. Gdyby wszystkie lasy na całym świecie były zarządzane tak dobrze, jak lasy w Polsce, można by było zwiększyć globalną produkcję drewna o 40% bez spadku powierzchni obszarów leśnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.fsc.org

Logistyka

Gryfskand posiada 4 zakłady produkcyjne, zlokalizowane geograficznie i strategicznie w Europie Środkowej. Pozwala to nam na dostarczanie naszych produktów na znacznych obszarach Europy poprzez efektywną sieć dystrybucyjną. Większość naszych fabryk posiada połączenia z liniami kolejowymi, co pozwala nam na redukcję emisji dwutlenku węgla. Posiadamy również nasz własny zakład produkcji toreb papierowych, pozwalający nam na zaspokojenie rosnącego popytu na produkty oznaczone prywatnymi markami.

Mapka