Produkcja

Krok 1 – Suszenie na powietrzu: Drewno jest przechowywane w zewnętrznych magazynach w celu zmniejszenia zawartości wilgoci. W zależności od jakości drewna, pory roku i temperatury, drewno może być przechowywane przez okres do 6 miesięcy. 
Krok 2 – Cięcie: Drewno jest cięte na regularne kawałki w celu uzyskania optymalnej granulacji. 
Krok 3 i 4 – Suszenie: Dla zapewnienia szybkiej i równomiernej destylacji wykorzystujemy nadwyżkę energii do wstępnego suszenia drewna przed destylacją. 
Krok 5 – Destylacja: Destylacja (piroliza) jest najważniejszym etapem w procesie produkcji. Na tym etapie drewno ulega zwęgleniu i jest przetwarzane w węgiel drzewny. 
Krok 6 – Sortowanie: Po zakończeniu destylacji węgiel drzewny jest przesiewany i sortowany w celu spełnienia różnych europejskich norm. Drobny pył węglowy jest wykorzystywany do produkcji brykietów i węgla aktywnego. 
Krok 7 – Aklimatyzacja: Po sortowaniu węgiel jest aklimatyzowany przez kilka dni, a finalny produkt jest przechowywany w jednym z magazynów firmy Gryskand zlokalizowanych w całej Europie.

produkcja.jpg