Terminologia - Węgiel aktywny

C-Fix (zawartość czystego węgla pierwiastkowego) – wskaźnik ten mierzy zawartość czystego węgla pierwiastkowego w węglu drzewnym. Węgiel drzewny wysokiej jakości powinien mieć wskaźnik C-fix wynoszący ponad 80 procent. Dla brykietów wskaźnik ten powinien przekraczać 65 procent.
Zawartość popiołu – mierzy ilość popiołu (w procentach). Im niższa zawartość popiołu, tym lepszy węgiel drzewny. Wysoka zawartość popiołu wskazuje na obecność piasku, minerałów (węgla kamiennego lub brunatnego) lub innych niepożądanych substancji, które pogarszają jakość grillowania. 
Woda – wysoka zawartość wody pogarsza charakterystykę grillowania i wskazuje na gorszą jakość. 
Zawartość części lotnych – wysoki poziom części lotnych wskazuje na wysoką zawartość gazów. Duża ilość części lotnych powoduje powstawanie płomienia, a nie żarzącej się powierzchni grilla. W zaawansowanym technologicznie procesie produkcji gazy są spalane, a nie sam węgiel drzewny. 
Granulacja – dobra mieszanka granulacji jest niezbędna dla zapewnienia długiego i równomiernego żarzenia. Mniejsze kawałki służą do szybkiego rozpalania, podczas gdy większe są wykorzystywane do długiego żarzenia. Skład granulacyjny jest zdefiniowany przez normy DNV i DINplus. 
Drewno liściaste – węgiel drzewny z drzew liściastych ma lepszą charakterystykę grillowania. Możesz sprawdzić, czy węgiel drzewny został wyprodukowany z drzew liściastych, ponieważ wydaje charakterystyczny, metaliczny dźwięk przy uderzaniu. 
Automatyczny zamknięty system destylacji (ACD) – w odróżnieniu od innych systemów, system ten zapewnia lepszą i bardziej równomierną destylację, czego rezultatem jest wyższy poziom zawartości węgla (C-fix). System ACD jest również lepszy dla środowiska, ponieważ nie są w nim wykorzystywane paliwa kopalne.